درد و دل غم انگیز بازیگر مختار بعد 6 سال مبارزه با بیماری سرطان

میر صالح حسینی بازیگر سریال مختارنامه بعد از 6 سال مبارزه با بیماری سرطان حنجره این روزها در بیمارستان بستری است و به دلیل شکستی شدید پا تحت مراقبت های ویژه به سر می برد.

۰ نظر