توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره حجاب شبنم نعمت زاده

سخنگوی قوه قضائیه درباره حجاب شبنم نعمت زاده متهم اختلال اقتصادی با چادر مشکی گفتگویی با شبکه خبر انجام داد.

۰ نظر