ماجرای مدلینگ در مهدکودک های تهران چیست ؟

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، توضیحاتی درباره درآمد میلیونی برخی مدیران مهد کودک از کودکان زیبا ارائه داد،

کودک
۰ نظر