فریبا کوثری در سفر به چابهار برای دیدار و کمک به مردم سیستان و بلوچستان

فریبا کوثری با انتشار این فیلم نوشت : کاش می شد تمامِ آدم های غمگین و تنهایِ جهان را در آغوش کشید برایشان چای ریخت کنارشان نشست و با چند کلامِ ساده به لحظاتشان رنگِ آرامش پاشید و حالشان را خوب کرد کاش می شد این را قاطعانه و آرام در گوشِ تمامِ آدم ها گفت که غم و اندوه ،رفتنی است و روزهایِ خوب در راه اند که حالِ همه مان خوب خواهد شد

۰ نظر