مهمانی بزرگ و باشکوه ستاره‌های ایرانی در مهمانی خیریه لیلا بلوکات

مهمانی خیریه مهر لیلا که مدیریت آن برعهده لیلا بلوکات است برگزار شد تا چهره های مشهور دور هم جمع شوند و دل بچه های خیریه لیلا بلوکات را شاد کنند.

۰ نظر