فیلمی دردناک از کشتار بی رحمانه سگ‌ ها در کهریزک!!

 کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها با تزریق سم و اسید!

سگ
۰ نظر