روستای زرگر در اطراف قزوین که در آن ازدواج دوم وجود ندارد !

روستای زرگر در سی کیلومتری قزوین در شهرستان آبیک قرار دارد. مردم این روستا ایرانی و اروپایی هستند. زبان مادری آنها رومانو است و به لاتین می‌نویسند و می‌خوانند.در این روستا رسم بر این است که اگر مرد یا زنی همسرش فوت کند دیگر ازدواج نمی‌کند.

زرگر تنها روستای رومانو زبان ایران است که زبان زرگری را زنده نگه داشته و سرنوشتش مثل نسل فراموش شده رومانو در شهریار، قوچان، بیله سوار و خوی نشده است.

ازدواج
۰ نظر