توضیح محسن افشانی درباره انتشار ویدئو سگ گردانی اش

اون ويدئو مربوط به پشت صحنه يك پروژه عكاسى بود؛ بيايم قبل از هرگونه قضاوتى به هم محبت كنيم، با هم همدل باشيم و رفاقت كنيم... . همه ما بايد به قانون احترام بذاريم! يا على

۰ نظر