المیرا شریفی مقدم و همسرش داود عابدی روی آنتن زنده پس از زلزله

المیرا شریفی مقدم گوینده خبر شبکه خبر در ارتباط زنده تصویری با داود عابدی خبرنگار ورزشی این شبکه و البته همسرش ، از او سراغ فرزندان شان را گرفت و صحنه های جالبی را این دو رقم زدند.

۰ نظر