احسان علیخانی مجری عصر جدید به اضافه وزنش واکنش نشان داد

احسان علیخانی مجری برنامه «عصرجدید» در بخش خواندن کامنتهای مردم به اضافه وزنش واکنش نشان داد.

۰ نظر