دلشوره یک سگ برای نجات دادن توله‌هایش از زیر آوار

یک سگ در هند که توله‌هایش در زیر آوار گیر افتاده بودند به کمک مردی رفت که داشت توله‌هایش را از زیر آوار بیرون می‌آورد.

سگ
۰ نظر