علی دایی بازیکن پیشکسوت فوتبال در لباس آتش نشانانی

علی دایی بازیکن پیشکسوت فوتبال کشورمان با برتن کردن لباس آتش نشانان، هفتم مهرماه ، روز آتشفشان را به آتش نشانان تبریک گفت.

۰ نظر