صبحانه مناسب و مغذی برای دانش آموزان

یک متخصص تغذیه مواد غذایی مناسب برای دانش آموزان در وعده صبحانه را معرفی کرده است.

صبحانه یکی از مهم‌ترین وعده‌های غذایی است که بسیاری از افراد این وعده غذایی را حذف کرده اند. صبحانه سالم و مقوی برای دانش آموزان بسیار لازم است که درادامه سید سعید خیاط زاده متخصص تغذیه مطالبی را در خصوص اهمیت وعده صبحانه برای دانش آموزان بیان کرده است.

۰ نظر