آموزش بستن زنجیر چرخ

پلیس راهور در روز‌های برفی به رانندگان توصیه می‌کند قبل از شروع رانندگی از زنجیر چرخ استفاده کنند.

زنجیر چرخ به زنجیری گفته می‌شود که به دور تایر خودروها کشیده می‌شود تا از لیز خوردن آنها بر روی برف و یخ جلوگیری کند

۰ نظر