لحظه تحویل سال خانواده شجریان در نوروز ۱۴۰۰ کنار مزار استاد شجریان

بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی نوشت: خانواده مرحوم شجریان لحظه تحویل سال را در کنار مزار استاد ‎سپری کردند.

۰ نظر