آقایی با دو همسرش از خوشبختی و حال خوب شان حرف می زند

چند ماه پیش بود که این آقا به همراه دو خانمی که در تصویر می بینید، ویدیویی مبنی بر ازدواج شان منتشر کردند و این آقا با دو همسرش از خوشبختی و حال خوب شان حرف می زد. حالا بعد از گذشت چند ماه، وقیحانه دوباره ویدیویی منتشر کرده و رمز موفقیت خانم هایش را اطاعت شان از خودش معرفی می کند.

تی وی پلاس

۰ نظر