همخوانی بابک جهانبخش خواننده پاپ با پسرش آرتا

بابک جهان بخش نوشت:


باور کن

من هم آنقدر رویاهای رنگی کشیده بودم

که‌ مداد مشکی ام هیچوقت تراشیده نشد

دوستتون دارم

۰ نظر