فلور نظری بازیگر برای دیدار پسرش به آلمان رفت

فلور نظری نوشت :

مرا
تو
بی سببی
نیستی
به راستی
صلت کدام قصیده ای
ای غزل ؟
ستاره باران جواب کدام سلامی
به آفتاب
از دریچه ی تاریک ؟
.
کلام از نگاه تو شکل می بندد
خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی !
.
!

.دوم مهرماه ۱۴۰۰

فلور نظری (زاده ۱ بهمن ۱۳۴۷) بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است.

۰ نظر