اخبار گفتن فریده فرخی پور ، مادر زهرا چخماقی سالیان سال پیش در تلویزیون

فریده فرخی نژاد همسر علیرضا چخماقی است . 4 فرزند دارد که محمدحسین و محسن هر دو در کارهای فرهنگی و هنری و مشغول هستند و زینب و زهرا دو دختران فریده فرخی نژاد می باشد که هر دو خبرنگارند

۰ نظر