تنیس فوتبال کردن ستاره ها ؛ از امیر مقاره تا محمدرضا گلزار

ضربه قیچی برگردان زیبای خواننده پاپ باعث تشویق حاضرین شد،؛ فیلم دیدنی 3 قیچی برگردان زیبای امیر مقاره كه به گلزار پاس ندادند و علی کریمی باخت !

۰ نظر