افسانه همتی بانوی کوهنورد ایرانی با چهره ایی خسته و یخ زده ، برفراز قله اورست

افسانه همتی با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی اش از صعود به مرتفع ترین قله دنیا خبر داد. همتی که آثار این صعود سخت حسابی در چهره اش مشخص بود در ابتدا از همراهانش در راه فتح این قله ی بلند تشکرد کرد و پس از آن این دستاورد را به همه مردم ایران تقدیم کرد.

۰ نظر