اولین اجرای دونفره علی طولابی با وحید موسوی در منزل علی طولابی

در فینال امسال «عصر جدید» این ۶ شرکت‌کننده از نقاط مختلف کشور به رقابت پرداختند

- ستیلا و آنیسا از شیراز و بوشهر در رشته آکروبات نمایشی و هوایی

- پیمان ابراهیمی از درچه اصفهان در رشته استندآپ کمدی

- احسان یاسین از کاشان در رشته خوانندگی

- ساینا شیخی از اندیمشک خوزستان در رشته دوبله

- علی طولابی از کوهدشت لرستان در رشته خوانندگی

- گروه پهلوانک‌های ایران‌زمین از استانهای مختلف ایران در رشته ورزش باستانی

۰ نظر