خاکسپاری جنجالی ؛ مراسم خاکسپاری همراه با موسيقى دست و جيغ و سوت در کرج!!!

مراسم خاکسپاری عجیب در کرج

۰ نظر