لحظه ی وحشتناک افتادن دختر بچه به قفس پانداها

دختر بچه ای که به همراه خانواده اش به باغ وحش رفته بود بر اثر خطایی کوچک به داخل قفس پانداها افتاد

۰ نظر