تلاش مسافران ایستگاه مترو برای نجات یک زن از مرگ حتمی

در یکی از ایستگاه‌های مترو در بوئنوس آیرس آرژانتین، در حالی که مسافران منتظر آمدن قطار بودند، مردی از میان جمعیت، ناگهان تعادلش را از دست داد . این مرد در حین افتادن به زنی که یک ردیف جلوتر ایستاده بود برخورد کرد و باعث شد که آن زن بر روی ریل پرت شود.فورا همه مسافران با تکان دادن دست و علامت دادن، تلاش کردند تا راهبر قطار را متوجه حادثه کنند و این زن به طرز معجزه‌آسایی از مرگ حتمی نجات یافت

خودکشی
۰ نظر