حمله بی‌رحمانه اراذل و اوباش به مردم در خانی‌آباد تهران!!!

ویدئویی از حمله‌ بیرحمانه اراذل و اوباش به مردم و اموال عمومی در خانی‌آباد تهران ببینید.

۰ نظر