سقط جنین غیرقانونی به دلیل بارداری های نامشروع !

سقط جنین‌های غیر قانونی، به‌ویژه حاصل بارداری‌های نامشروع است . سقط‌هایی که این روزها زیر پوست شهر یا شاید همین بیخ گوشمان در حال اتفاق افتادن است و بسیاری از آنها در مراکز غیرقانونی و بدون مجوز صورت می‌گیرد و هزار و یک آسیب و عوارض همراه دارد.

۰ نظر