فرو ریختن استیج کنسرت زیر پای خواننده

فرو ریختن استیج کنسرت زیر پای خواننده

یک خواننده که در کنار جمعیت زیادی از مردم بر روی استیج ایستاده بود به محض خواندن با فرو ریختن استیج مواجه شد.

۰ نظر