پیرمرد عصبانی دو گلوله به کارگر خدماتی شلیک کرد

یک پیرمرد به علت نارضایتی از خراب شدن لوله منزلش به دفتر خدمات ساختمانی مراجعه و به سمت کارگر آنجا شلیک کرد. این پیرمرد ۹۳ ساله در دادگاه گفته است که قصد داشته تنها کمی او را تحقیر کند. کارگر مذکور در بیمارستانی در لس آنجلس برای مداوا بستری شد.

۰ نظر