شهردار کانادایی به زبان فارسی ، به بازماندگان سقوط هواپیما تسلیت گفت

شهردار شهر ادمونتون کانادا، در مراسم گرامی داشت قربانیان هواپیما_اوکراینی شرکت کرد و ضمن سخنرانی، به زبان فارسی گفت: "من در درد و اندوه شما شریک هستم"

شهردار شهر Edmonton کانادا، در مراسم گرامی داشت قربانیان هواپیما_اوکراینی شرکت کرد و ضمن سخنرانی، به زبان فارسی تسلیت گفت.

۰ نظر