دخترک سیل زده ای ؛ غذایش را به امدادگران تعارف می کند

دخترک سیل زده بلوچ، با مهربانی غذایش را به امدادگران تعارف می کند.

۰ نظر