این خانم روس عصبانیت کاربران شبکه های اجتماعی رو برانگیخت

یک زن روس که با بچه خود روی یخ سرسره بازی می کرد، در شبکه‌های اجتماعی مورد مواخذه قرار گرفت.

۰ نظر