خودسوزی مرد جوان در خیابان نادری اهواز

ظهر امروز یک مرد جوان در خیابان نادری اهواز در میان جمعیت دست به خودسوزی زد. او علت این اقدام را مشکلات مالی اعلام کرده بود. فرد به بیمارستان منتقل شده است.

۰ نظر