برخورد وحشتناک قطار با خودرو در ترکیه

بی احتیاطی راننده دستگاه کامیونت در منطقه افیون ترکیه به بروز سانحه ریلی منجر شد

راننده این خودرو در دم جان باخت.

۰ نظر