ویدیویی از بیمارستان مسیح دانشوری تهران و بستری بیماران کرونایی

ویدیویی از بیمارستان مسیح دانشوری تهران را ببینید که طبق گفته مسئولین بیمارستان هفت بیمار کرونا مثبت در آن بستری شده اند.

۰ نظر