آتش سوزی شدید هتل ادریس مشهد، فلکه آب جنب حرم

 آتش سوزی شدید هتل ادریس مشهد، فلکه آب جنب حرم
علت آتش سوزی هنوز مشخص نیست

۰ نظر