از دست غریبه ها و نا آشنا ها ماسک نگیرید

پرویز پرستویی نوشت :

عزیزان اگرچه این فیلم متعلق به ایران نیست
ولی بد نیست به این توصیه ها توجه کنیم
همه جای دنیا آدم های خوب وجود دارند.

۰ نظر