فیلم فرو کردن چاقو در گردن موبایل فروش اسلامشهری

جوان موبایل فروش توسط سارقان خشن و با نقشه ای از پیش تعیین شده در اسلامشهر به قتل رسید. جزییات این خبر توسط شاهد عینی این حادثه در اختیار رکنا قرار گرفته است.

۰ نظر