سقوط دختربچه خردسال به زیر قطار شهری در مقابل چشمان مادرش

در ویدئویی که به تازگی در یکی از سایت‌های خارجی منتشر شده و ما در این گزارش آن را برای شما به نمایش می‌گذاریم نیز شاهد همین سبک حوادث هستیم، ویدئوی منتشرشده مربوط به دختری خردسال است که از فاصله میان سکوی ایستگاه و قطار سقوط کرده و به زیر قطار می‌رود. بر اساس این ویدئو و گزارش، برای اولین بار در سیدنی یک دختربچه در حالی که به سمت مادرش می‌دوید تا به او برسد، از فاصله میان سکو و قطار سر خورده و در مقابل چشمان حیرت زده و نگران مادر و دیگر مسافران حاضر در ایستگاه به زیر قطار سقوط کرد. بعد از این اتفاق، مدیریت ایستگاه به سرعت وارد عمل شده و مانع حرکت قطار شدند. در ادامه، ۳ نفر از مسافران مرد، که به عنوان قهرمان از آن‌ها یاد شده است از سکو پایین رفته و در زیر قطار به دنبال دختربچه گشتند.

۰ نظر