گزارش ترسناک از مردم تهران که کرونا را شوخی گرفته اند

گزارش ترسناک از مردمی که در خیابان‌های تهران هستند و دیگر برای شان کرونا تهدید محسوب نمی شود.

۰ نظر