فیلمی دردناک از کتک زدن یک دستمال‌فروش توسط ماموران شهرداری

روز گذشته یک ویدئو در فضای مجازی دست به دست می‌شد که در آن ماموران شهرداری یک دستمال‌فروش رو کتک زدند و دستمال هایش را گرفتند و بردند.

۰ نظر