اولین مصاحبه با پسری که با رومینا اشرافی، دختر ۱۴ساله‌ تالشی دوست بود

اولین مصاحبه با پسری که با رومینا اشرافی، دختر ۱۴ساله‌ای که به دست پدرش به قتل رسید در ارتباط بود را بشنوید.

۰ نظر