پخش حرف‌های خانواده رومینا و بهمن از شبکه ۳

بستگان نزدیک رومینا اشرفی،درباره قتل رومینا توسط پدرش با برنامه پرونده ویژه شبکه سه صحبت کردند.

۰ نظر