جزئیات شهادت محسن فخری زاده از زبان کارشناس مسائل امنیتی

عصر امروز، عناصر تروریست مسلح خودرو حامل محسن فخری زاده، ریاست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند و او را به شهادت رساندند.

۰ نظر