دلیل سقوط مرگبار محمد بزرگی از زبان همسرش پریسا بختیاری

پریسا بختیاری همسر محمدی بزرگی،جزئیات علت وقوع حادثه سقوط این چترباز را شرح می دهد.

پریسا بختیاری که حدود شش سال قبل با محمد بزرگی ازدواج کرده است در ادامه می گوید:«محمد در زمینه های ورزشی خود مربی گری هم می کرد و بهترین شاگرد او من بودم.من عاشق هیجان بودم و همسرم من را تشویق می کرد که آموزش ببینم.»

۰ نظر