لحظه درگیری عنابستانی نماینده مجلس با سرباز راهور از نگاه دوربین

پیشتر عنابستانی در بیانیه‌ای گفته بود که یکی‌ از سرباز‌های حاضر در صحنه، به او توهین کرده و به روی باتوم کشیده و او که از ماشین پیاده‌شده دست‌اش را روی شانه او گذاشته و وی را هل داده است.

۰ نظر