خودکشی ناموفق دختر جوان در رباط کریم تهران

رکنا: اقدام به خودکشی دختر جوان از بالای پل عابر پیاده سرنصیرشهر رباط کریم تهران با اقدام به موقع مردم حاضر در محل خوشبختانه نافرجام ماند.

۰ نظر