تصادف و برخورد هولناک یک زن در تهران به صف نانوایی با پراید!

ویدیویی از صف نانوایی در یافت‌آباد را ببینید که در آن یک راننده زن با خودروی پرایدش حادثه‌ای هولناک آفرید.

۰ نظر