دستگیری زن جوان قمه به دست در تهران

دو گروه از اراذل و اوباش در تهران دستگیر شدند که در بین آنها زنی قمه به دست هم حضور داشت.

۰ نظر