امام زمان قلابی با اسب و شمشیر در اصفهان بازداشت شد

انتشار تصاویری از فردی که سوار بر اسب مدعی شده بود امام زمان است در فضای مجازی منتشر شد این فرد با پوشیدن لباس سبز رنگ و در دست گرفتن یک شمشیر با حضور در خیابانی در اصفهان مدعی شد که امام زمان است در ادامه با اطلاع به نیروهای انتظامی این فرد که باعث ایجاد مزاحمت و راهبندان در خیابان و با شمشیر به یک ماشین حمله کرده بود بازداشت شد

۰ نظر